Anonym ambulant alkoholbehandling

Anonym ambulant alkoholbehandling

HAR DU DRUKKET FOR MEGET ?

GIV DIG SELV OG DINE BØRN DEN BEDSTE GAVE !

Selvom Danmark har en alkoholkultur og det er socialt acceptabelt, har det konsekvenser for både den enkelte og den nærmeste familie.

Det bedste du kan gøre for dig selv og dine nærmeste er at få styr på dit alkoholforbrug, eller holde helt op, hvis du har problemer med at drikke – vi kan hjælpe dig med begge dele !

Vidste du at du GRATIS kan få absolut anonym behandling og at den første uforpligtende samtale kan foregå i eget hjem ?

Hvis du genkender nogle af nedenstående konsekvenser fra dit eget liv, kan du med fordel gøre noget ved dit alkoholforbrug:

 • Har du svært ved altid at overholde de aftaler du laver med dig selv og andre om indtagelse af alkohol?
 • Har du fået hentydninger fra børn, familie, pårørende, venner eller arbejdsgiver vedr. dit drikkeri?
 • Er du nogensinde pinlig, skuffet eller skammer dig over dit drikkeri?
 • Har du oplevet hukommelses-tab, kontrol-tab eller black-out som bivirkning ved alkohol?
 • Har du svigtet dit ansvar overfor din familie eller dit arbejde pga. druk?
 • Har du erfaringer med at prøve at løse følelsesmæssige problemer med alkohol?
 • Har du oplevet at miste familie, venner, kørekort, arbejde eller andre negative konsekvenser som følge af druk?

Alkohol er ikke selve problemet, men dén løsning vi vælger
Alkoholbehandling handler slet ikke om alkohol, men om hvad det hjælper dig med og hvordan dit liv igen bliver meningsfuldt, når du ikke længere bruger denne “løsning”. Den særlige tilbagefaldsforebyggende rådgivning hjælper dig nemlig til identificere risikable situationer før de opstår og vælge en anden strategi.

Tanker, følelser, handling og adfærd hænger sammen og ved man dét, kan man også ændre dét
Efter endt alkoholbehandling vil du ikke længere være i den situation, hvor du ikke forstår hvorfor du drikker igen og igen, selvom du har lovet dig selv at stoppe. Du vil være i stand til at stoppe dette destruktive mønster allerede før det sker og igen kunne føle dig som en del af familien og samfundet på lige fod med alle andre.

Alfa København er et privat tilbud, og det er gratis og fuldstændigt anonymt at modtage ambulant behandling.
Du er velkommen til at ringe på: 3535 3581

12 + 13 =

Alfa København, Struenseegade 9, 3 sal. 2200 København N tlf. 35 35 35 81

Alfakøbenhavn 2017

Endnu et år med stof- og alkoholbehandling i Alfa København er ved at være gået. Samtidig har daglig leder Klaus Voldborg nu også haft et år til at sætte sit præg på dagbehandlingen. Efter godt 6 år som behandler og stedfortræder i døgnbehandlingen Alfa Fredensborg, tiltrådte Klaus som daglig leder af Alfa København i september 2016, og en del er sket på dette år.

Dagbehandlingen har siden sin start været en CENAPS-baseret behandling med problemløsende gruppeterapi og en manualbaseret kognitiv behandlingsstrategi. Det er den fortsat, men nu med betydelige systemiske og narrative elementer.

Den autoriserede psykolog Jan Rimer, som også er uddannet i EMDR, er startet en fast dag om ugen hvor han varetager samtale- og EMDR-forløb med borgere.

Alkoholbehandling og medicinsk behandling
En opgradering af det sygeplejefaglige personale med vores nye virksomhedsansvarlige psykiater, overlæge Helle Baagland, sygeplejerske Bitten Jans og sosu-assistent Birgitte Schrøder, er ved at være på plads. Dette giver mulighed for ambulante og/eller udgående nedtrapningsforløb, samt en tæt opfølgning på borgerenes medicinering og psykiske velbefindende.

Dette sundhedsfaglige team er også med til at gøre den anonyme alkoholbehandling mulig. Alle borgere med alkoholmisbrug kan nu modtage anonym alkoholbehandling uden ventetid.

Bofællesskabet
Vores bofællesskab i Sølvgade er blevet malet og sat i stand, og personaledækningen er forøget, således er der nu personale fire gange om ugen; tre gange på hverdage og én gang i weekender.

Udgående behandling
Alfa Københavns udgående team har også fået et markant løft med ansættelse af yderligere to nye medarbejdere. Vores enestående tilbud om at man kan starte et dagbehandlingsforløb med 15 dages stabilisering/nedtrapning til nedsat takst i døgnregi, hos Alfa Fredensborg, er det også værd at gøre opmærksom på.

Og vi har stadig SE-terapi ved Henriette Bjørnholdt Schou som en integreret del af vores ambulante behandlingstilbud. Det udgående teams funktion kan bl.a. være at hjælpe og motivere borgere til:

 • At blive afklaret og motiveret for forandring eller stabilisering
 • At stoppe eller reducere forbrug af rusmidler.
 • At blive parate til døgn- eller dagbehandling.
 • At blive parat til at møde regelmæssigt op på misbrugscenteret til medicinudlevering mv. efter måske at have været i karantæne eller lignende pga. udadreagerende og/eller truende adfærd.

Et stærkt netværk
Hos Alfa har vi også et “alternativt udgående team”, der har fokus på at samle dagbehandlingsgruppen og styrke gruppedynamikken ved at danne et team, der sammen går ud og oplever, hvordan man kan knytte an og skabe nye relationer blandt hinanden og andre mennesker. Vi tror, at det er afgørende for borgeren at få skabt et nyt netværk, for at undgå marginalisering og isolation, når de skal leve et nyt og forandret liv. Inklusion i nye sociale netværk er også én af de helt store udfordringer på dette tidspunkt, og denne ’holdøvelse’ medvirker til skabe tilknytning til nye fællesskaber, og at skabe større afstand til det gamle miljø og rusmidlerne.

Udenfor åbningstid
Det særlige udgående team faciliterer indhold i borgerens dagligdag udenfor selve dagbehandlingen (08:30-14:00) og i særdeleshed i weekenderne, som af mange opleves som vanskelige at komme igennem. Det udgående team sammensætter- og deltager i, uge-  dags- og weekendprogrammer bestående af relevante tilbud, der styrker dynamik og sammenhold i gruppen og opkvalificerer den enkelte borger socialt. Vi introducerer en lang række allerede eksisterende steder og tilbud, der gør det let for borgeren selv, at integrere i en ny og meningsfuld hverdag. Derudover udvælger og tilrettelægger vi enkeltstående begivenheder, som kan inspirere til at give gruppen, såvel som borgeren et nyt perspektiv på sit liv.

Afslutningsvis er det måske værd at nævne, at vores dagbehandling strækker sig over 5 timer dagligt 5 hverdage om ugen, og vores ambulante tilbud kan foregå enten to gange 2,5 time ugentligt om aftenen eller to gange 5 timer om dagen – eller en kombination af begge.

Alkohol- og stoffrie fællesskaber for unge

Hos Alfa har vi gode erfaringer med at hjælpe udsatte unge mellem 15-25 år ud af et ødelæggende stof- og alkoholmisbrug, at bryde negative handlemønstre og at hjælpe dem med at skabe en mere meningsfuld tilværelse. Men når de afvænnede unge vender tilbage til de omgivelser, der kan være årsagen til misbruget, eller når de genoptager hverdagen, kan det ofte resultere i misbrugstilbagefald, hvis ikke de indgår i fællesskaber, der bakker dem op omkring en alkohol- og stoffri tilværelse.

Derfor ønsker vi at opstarte en peer to peer-baseret selvhjælpsgruppe for unge mellem 15-25 år i København, som efter endt misbrugsbehandling forsøger at etablere en ny hverdag uden tilbagefald. Udgangspunktet for gruppen er, at der gives støtte til forandring mellem personer med fælles livserfaringer, og at de unge kan udveksle erfaringer og tanker med andre i en lignende situation. Vi er inspireret af Terence T. Gorski, som i 1980’erne udviklede konceptet for selvhjælpsgrupper, idet forskning viste, at peer to peer-baseret hjælp var mere effektiv end traditionelle NA- og AA-møder inden for misbrugsbehandling.

Formålet med selvhjælpsgruppen er at give unge adgang til nye fællesskaber, som bindes sammen af andre aktiviteter end alkohol- og stofindtag. Ved at skabe nye oplevelser gennem udflugter, fællesspisning, inspirationsoplæg og samvær med ligesindede er udgangspunktet at motivere dem til et liv uden misbrug, at øge deres ressourcer og at klæde dem på til at engagere sig i samfundets tilbud. Projektet varer i et år og ledes af en projektleder fra Alfa-Fredensborg samt en voksen frivillig leder. Selvhjælpsgruppen er ikke begrænset til et bestemt antal unge, og er åben over for løbende indtag af deltagere.

Målgruppe
Målgruppen er unge 15-25 år, som har været i behandling for misbrug af stoffer eller alkohol, og som skal skabe en misbrugsfri tilværelse eller som har været stof- og alkoholfri i længere tid.

Aktiviteter
ud over møderne vil der være: Fællesspisning, Kaffe the kage, foredrag og udflugter / sociale aktiviteter.

Se hvor vi ligger og send os en besked, så vender vi straks tilbage

Her ligger vi

Ring til os på 35353581 for at høre mere

9 + 3 =

Yoga og meditation

Alfakobenhavn meditationDer er inkluderet yoga og meditation hver onsdag, hos vores samarbejdspartner Tinkuy. Alfa København betaler for medlemskab for alle indskrevne i dagbehandlingen. Dette giver de indskrevne mulighed for at benytte tilbuddet, også uden for tidsrummet 8.30 – 14.00 hvor dagbehandlingen foregår.

Hvad hjælper Yoga og Meditation?

Ved at dyrke yoga og meditere bliver kroppen mere smidig, ligesom der skabes kontakt til åndedræt og man bliver mere til stede mentalt. På den måde kan man lære sig selv at tage en pause fra dagens gøremål og tanker.

Mennesker der dyrker yoga, strækker ikke blot kroppen, de øger samtidig deres opmærksomhed på åndedrættet og det sted, hvor det strækker. Kombinationen af fysisk stræk og mentalt fokus øger effekten og hjælper dem med at være til stede i nuet og slippe mentalt stress. En rolig, smidig krop giver et roligt, smidigt sind − ergo en person med overskud og god omstillingsparathed.

Stress er udtryk for, at kroppen forbereder sig på modstand. Den sender energi fra fordøjelse og immunforsvar til musklerne, hæver blodtrykket og øger vejrtrækningen. Denne stigning i adrenalinen i kroppen er beregnet til lynhurtigt at kæmpe eller flygte. Hvis dette bliver en kronisk tilstand så kan det føre til livsstilssygdomme som hjertekar- sygdomme, angst, fordøjelsesproblemer og søvnløshed. Yogaen hjælper på dette ved at reducere stress og øge kropskontakten. Dermed strømmer der energi til fordøjelse og immunforsvar, blodtryk og vejrtrækning normaliseres, og mængden af stresshormon reduceres

Mindfulness er blevet meget populært i Danmark de seneste år, men hvad går det egentlig ud på og hvordan adskiller det sig fra andre former for meditation?
Mindfulness stammer oprindeligt fra buddhismen, men kan sagtens praktiseres uden at det involverer buddhismen som nødvendig baggrund. Måske er det også derfor, at det er netop mindfulness, som vi vesterlændinge har taget til os.

Mindfulness har vundet stor udbredelse indenfor behandling af stress, selvudvikling, velvære samt i forbindelse med smertereduktion. Forskning indenfor dette område er støt stigende i takt med flere og flere gode resultater.

Denne mindfulness baserede tilgang til livet, kan hjælpe borgere med tilbagefaldsforebyggelse og reduktion af destruktive mønstre, der kan føre til tilbagefald.

Socialrådgiver – Terapeut

Alfa Københavns dagbehandling søger en socialrådgiver, som også har erfaring med gruppeterapi.

Lidt om os:
Alfa København tilbyder individuelle behandlingsforløb, som tilpasses den enkelte borger. Vi modtager borgere, der er stoffrie samt borgere, der er i stabil substitutionsbehandling. Kernen i behandlingen er kognitiv gruppeterapi suppleret med SE terapi (chok/traume).

Vi vægter den tværfaglige indsats højt, og det gode samarbejde får tingene til at glide nemmere i en travl hverdag.

Da vi er en mindre virksomhed, er der behov for at medarbejderne er villige til at være fleksible i forhold til arbejdsopgaverne. Du vil således både skulle varetage socialrådgiverfunktion, samt behandling i gruppe såvel som individuelt. Samt bistå med mere almen ADL træning.

Alfa København har en socialrådgiver ansat på deltid, som vil blive din nærmeste kollega.

Vi forventer at du:
– er uddannet socialrådgiver med erfaring for misbrugsbehandlingsområdet.
– er fagligt funderet og har kendskab til relevante lovområder.
– er ansvarlig og kan balancere mellem den administrative og relationelle del af arbejdet.
– har erfaring med gruppebehandling
– kan arbejde selvstændigt og systematisk og kan kommunikere tydeligt mundtligt såvel som skriftligt.

Vi kan tilbyde:
– en arbejdsplads i udvikling med afvekslende og spændende arbejdsopgaver.
– sagsfordeling efter interesse og kompetencer i det omfang det er muligt.
– ekstern supervision og mulighed for faglig sparring i teamet.
– gode kollegaer og godt kollegialt sammenhold.

Stillingen er 37 timer. Der indhentes straffeattest forud for ansættelsen. Løn efter aftale.

Kontakt Jørgen Maltesen på jm@alfakbh.dk

Den socialfaglige indsats er en afgørende del af behandlingsforløbet

Det overordnede mål er at få skabt orden i en oftest kaotisk og uoverskuelig social situation, og at få iværksat en langsigtet holdbar plan, hvor målet er at nærme sig arbejdsmarkedet og i bedste fald opnå tilknytning dertil ved afslutningen af behandlingsforløbet. Den enkelte borgers plan er lige så individuelt tilrettelagt, som borgerens situation er unik. Ressourcer, ønsker og udgangspunkt er forskellige, og det forudsætter differentierede handleplaner og indsatser. Samarbejdet med kommunens misbrugscenter, jobcentret, anden aktør og andre instanser er afgørende for en helhedsorienteret indsats med et godt resultat.

En anden vigtig funktion for socialrådgiveren er at deltage som bisidder ved møder med diverse myndigheder og således følge og støtte borgeren tæt i hele forløbet.

Den socialfaglige indsats forløber sideløbende med den terapeutiske del af behandlingen og deles op i følgende faser:

 • Udredning med udgangspunkt i evt. fremsendt handleplan og gennem samtaler med borgeren.
 • Prioritering af opgaver (akutte og langsigtede). Det drejer sig oftest om problemstillinger omkring økonomi, sundhed, bolig, børn, kriminalitet og retsvæsen, mangelfuld tilknytning til arbejdsmarkedet, sygemelding og afbrudte uddannelser.
 • I fase I forløbet arbejdes der med løsning af de akutte problemer, hvor fokus ofte er på bolig, økonomi og sundhed. Når der kommer mere ro på den del af den sociale situation, frigives der ressourcer til at koncentrere sig om behandlingen og den mere langsigtede plan. Undervejs i fase I begynder vi at drøfte ønsker og mulighed for at nærme sig arbejdsmarkedet.
 • For nogle borgere er det muligt at raskmelde sig i forlængelse af fase I og atter stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet. Borgeren støttes til at udarbejde CV og jobansøgninger. For andre borgere er et forløb i praktik eller på kursus et led i processen henimod at blive arbejdsmarkedsparat. Det kan også være aktuelt med skoleforløb og ansøgning om optagelse på uddannelse.
 • Når borgeren afslutter sit behandlingsforløb er vedkommende atter på arbejdsmarkedet eller i gang med aktiviteter, der gør at borgeren nærmer sig dette.

Alfa København på UKESAD – Udgående behandling – TTP COUNSELING

På UKESAD mødte vi også Jeff Mullins, som er behandlingsleder hos TTP Counelling; en behandlingsenhed i England. Mullins er varm fortaler for, at afhængighedslidende tildeles stor selvbestemmelse, når det gælder valg af behandlingssted. Under sit foredrag på UKESAD fremlagde Mullins blandt andet undersøgelser til dokumentation for, at gennemførelsesprocenten stiger fra 60% til 90%, når klienterne selv får lov at bestemme, hvilken behandling de ønsker at tilgå.

Mullins lagde desuden vægt på, at borgerne gives følgende:

 • behandling i et positivt og struktureret miljø
 • en behandler, som formår at være en god rollemodel, bestemt, fair, vidende, inkluderende og har overblik.
 • muligheder fremfor krav
 • støtte og hjælp til at træffe egne valg og forme egen livssituation
 • et skærmet miljø, hvor de ikke oplever ydmygelse, pålægges skam og urimelig kritik
 • et behandlingsmiljø, hvor de behandles med værdighed og respekt
 • inklusion fremfor belæring

I Danmark er vi så heldige, at stof- og alkoholafhængige allerede har ret stor selvbestemmelse, når det gælder valg af behandlingssted. Alligevel skal vi måske være ekstra opmærksomme på at tage borgerne alvorligt, når de udtrykker behandlingsønsker, vi ikke umiddelbart forstår eller er enige i. For måske er det oplevelsen af at få lov til at vælge selv, der lige netop gør, at den enkelte borger engagerer sig i sin behandling?

I 2012 blev den Udgående Behandling iværksat; et behandlingstilbud til både stoffri og stofaktive borgere med unikke behandlingsbehov. Et kriterium for at få udgående behandling hos det nuværende Alfa København er netop, at borgeren har gennemtænkt tilbuddet, lyst til det og ikke blot tænker: “I mangel af bedre“. Ved en undersøgelse udarbejdet i 2013 – et år efter opstart – viste det sig, at den Udgående Behandling havde en gennemførelsesprocent på over 90. Så mon Jeff Mullins har ret?

Hjælpen til misbrugere skal være lettere tilgængelig, siger Kommunernes Landsforening.

I et udspil fra Kommunernes Landsforening erklæres det, at “Det skal være nemmere at få hjælp som misbruger“; med det mener KL blandt andet, at hjælpen skal være tættere på den enkelte borger og desuden mere synlig i forhold til nu, hvor en undersøgelse fra YouGov viser, at rigtig mange er i tvivl om, hvor de skal henvende sig, hvis de har problemer relateret til misbrug. Hos Alfa København er vi begejstrede for udspillet, da vores erfaringer viser, at vi er blevet i stand til at nå klienter, vi ellers ikke havde haft mulighed for at behandle, efter vi har oprettet den Udgående Behandling.

Den Udgående Behandling har netop muligheden for at møde klienterne på en ny måde. Her tages eksempelvis klienternes hjem i brug, en park, en café eller alle mulige andre steder, hvor klienten har behov for, at behandlingen finder sted. Vi dedikerer desuden megen tid til at følge borgeren til lægen, jobcenteret, på misbrugscenteret og uddannelsesstederne. Men hvorfor nu det? Vi har jo hyggelige omgivelser på Struenseegade og endda økologisk kaffe ad libitum.

Alfa’s Udgående Behandling har til formål at nå ekstraordinære klienter med ekstraordinære behandlingsbehov. Der kan her være tale om stadig stofaktive misbrugere , som er i tvivl om, hvorvidt de overhovedet tør eller magter at tilgå behandling; klienter med behandlingsskader, som gerne vil have hjælp, men ikke kan se sig selv i endnu et dagbehandlingsprogram; dobbeltbelastede klienter med behandlingsbehov, der kræver særlig individuel hensyntagen eller blot klienter, der har brug for en ekstra hånd, når de skal vende tilbage til livet uden brug af alkohol og stoffer.

Erfaringerne er positive. Vi har en gennemførelsesprocent på over 90, og vi oplever, at overordentligt mange klienter profiterer af den individuelle tilgang, hvorfor vi kun kan støtte forslaget fra Kommunernes Landsforening. Vi venter spændte på en opfølgning!

Alfa København