Alfa Københavns Dagbehandling er et meget fleksibelt tilbud om misbrugsbehandling i København.

Du kan også være en del af vores udgående behandling som kommer hjem til dig eller du kan være indskrevet i Dagbehandlingen hvor du møder op alle ugens hverdage mellem 8.30 og 14.00.

De forskellige “pakker” ser således ud:

 • Dagbehandling i hverdage mellem 8.30 – 14.00 efterfulgt af Ambulant behandling som er to gange om ugen – enten om dagen eller om aftenen.
 • En intensiv socialrådgiver indsats
 • Botilbud, et stoffrit miljø i bofællesskab, mens du er indskrevet i en af behandlingsforløbene.

Behandlingen er for dig, der selv mener at have et misbrug af stoffer. Ved stoffer menes der alkohol, hash, amfetamin, kokain, heroin, ecstasy, benzodiazepiner og lignende.

Du kan begynde i dagbehandlingen hvis du har et ønske om stoffrihed. Har du brug for at komme i afgiftning/stabilisering først, kan vi, eller din kommunale misbrugskonsulent hjælpe dig med at finde en afgiftnings mulighed, der passer til dit behov.

En forsamtale og vurdering/screening er gratis og uforpligtende.

Her kan du se godkendelsen for Alfa København på tilbudsportalen.

Vi er kognitivt funderet, men er også systemisk og eksistentielt inspireret. SE terapi som er en kropsorienteret terapiform med fokus på chok og traumer er ligeledes en integreret del af behandlingen . Denne kombination er med til at hjælpe os med at tilpasse behandlingstilbuddet, så det passer til lige præcis dig. Den individuelle indsats er meget vigtig for din fortsatte bedring.

 

 

Behandlingsindhold

Den første fase består af 2-4 måneders intensiv dagbehandling. En borger kan begynde i dagbehandlingen på sin første stoffrie dag eller i stabil substitionsbehandling. Hvis afgiftning er nødvendig, inkluderes 15 dages afgiftning igennem en af vores samarbejdspartnere, Alfa Fredensborg. Borgeren deltager i et dagligt program i dagbehandlingen, fra mandag til fredag kl. 8.30-14.15, aktiviteterne inkluderer:

 • En morgensession med afspænding og gennemgang af reaktioner på sidste session, samt stress-/funktionsniveau hver dag
 • To timers problemløsende gruppeterapi, eller gennemgang af en individuel opgave i gruppen mandag og fredag.
 • Mande – Kvindegruppe tirsdag.
 • Tilbagefaldsforebyggende rådgivning onsdag
 • Workshop om afhængighed og relaterede emner mandag og torsdag.
 • Ansvar for indkøb til frokost og for oprydning, samt andre daglige pligter, hvilket støtter evnen til fælles ansvar og følelsen af fællesskab.
 • Motion og kropsbevidsthedstræning en gang om ugen.
 • NADA akupunktur 2 gange ugentlig.
 • Den individuelle terapi igangsættes, når klienten har fulgt behandlingen i 2-3 måneder i dagbehandlingen.

Herudover planlægges individuelle samtaler med terapeuter, socialrådgiver og psykolog. Der arbejdes tæt sammen med rådgivningscenter, jobcenter og andre involverede under hele behandlingsforløbet for, at klienten så vidt muligt nærmer sig arbejdsmarked og/eller uddannelse inden udskrivning.

Ved tilbagefald tilbydes borgeren op til 10 dages stabilisering i skærmet regi på Alfa Fredensborg, uden merberegning for samarbejdspartner.