Alfa Københavns Dagbehandling er et meget fleksibelt tilbud om misbrugsbehandling i København.

Du kan være en del af vores udgående behandling som kommer hjem til dig eller du kan være indskrevet i Dagbehandlingen hvor du møder op alle ugens hverdage mellem 8.30 og 14.00.

De forskellige “pakker” ser således ud:

  • Dagbehandling i hverdage mellem 8.30 – 14.00 efterfulgt af Ambulant behandling som er to gange om ugen – enten om dagen eller om aftenen.
  • En intensiv socialrådgiver indsats
  • Botilbud, et stoffrit miljø i bofællesskab, mens du er indskrevet i Fase I eller Fase II.

Behandlingen er for dig, der selv mener at have et misbrug af stoffer. Ved stoffer menes der alkohol, hash, amfetamin, kokain, heroin, ecstasy, benzodiazepiner og lignende.

Du kan begynde i dagbehandlingen hvis du har et ønske om stoffrihed. Har du brug for at komme i afgiftning/stabilisering først, kan din kommunale misbrugskonsulent hjælpe dig med at finde en afgiftnings mulighed, der passer til dit behov.

En forsamtale og vurdering/screening er gratis og uforpligtende.

Her kan du se godkendelsen for Alfa København på tilbudsportalen.

Vi benytter os af bl.a. af CENAPS modellen som er kognitivt funderet, men er også systemisk og eksistentielt inspireret. SE terapi som er en kropsorienteret terapiform med fokus på chok og traumer er ligeledes en integreret del af behandlingen . Denne kombination er med til at hjælpe os med at tilpasse behandlingstilbuddet, så det passer til lige præcis dig. Den individuelle indsats er meget vigtig for din fortsatte bedring.

For yderligere information om CENAPS-Modellens videnskabelige grundlag se CENAPS MODELLEN FOR HELBREDELSE OG TILBAGEFALDSFOREBYGGELSE