Start i behandlingen når du er klar til det

Nogle skal bruge afgiftning, andre er allerede stoffri og ædru, før behandlingen begynder.

Vi har en nedtrapningsgruppe hos Alfa København for borgere som er stabile i deres substitutionsbehandling og behøver støtte i den afsluttende del af nedtrapningen.

Hvis en afgiftning i mere beskyttende rammer er nødvendig, aftales et medicinsk afgiftningsforløb på Alfa-Fredensborg i samarbejde med borgeren og den visiterende myndighed. Vi modtager borgere der er tæt på at være stoffri, stabile i substutionsbehandling eller fuldstændigt stoffrie/ædru.

At gennemføre en dagbehandling kræver en vis grad af ansvar og selvdisciplin fra klientens side, hvis behandlingen skal lykkes. En god start er vigtig, og vi anbefaler derfor, at behandlingsplanen som helhed tilrettelægges i samarbejde med os, så vi fra starten får opbygget et bæredygtigt fundament.

Det har vist sig, at borgere, der bliver afgiftet/stabiliseret i en døgnbehandling med samme behandlingsfilosofi som vores, har nemmere ved overgangen fra døgn til dagbehandling. Det skyldes, at de allerede i afgiftningen/stabiliseringen lærer nogle af grundprincipperne i behandlingsformen og således bliver bedre rustet til dagbehandling.

Alfa København benytter døgninstitutionen Alfa-Fredensborg til intensive afgiftningsforløb, der er dog ingen krav om afgiftningssted.