Ambulant behandling hos Alfa København dag/aften

 

Den ambulante behandling er på op til 6 måneders varighed, og indeholder både gruppebehandling og individuel terapi.

Gruppebehandling

Behandlingen foregår i aftentimerne, i op til 6 måneder og inkluderer:

  • Session med afspænding og reaktionsrunde i begyndelsen af hvert møde.
  • Problemløsende gruppeterapi
  • Tilbagefaldsforebyggende rådgivning
  • Workshops om temaer relateret til afhængig livsstil og helbredelse, herunder medafhængighed, netværk, familiesystemer, kommunikation, følelseshåndtering mv.

 

Individuel terapi

Alfa København inkluderer herudover individuel terapi som en del af den ambulante behandling for at reducere risikoen for tilbagefald. Alfa bruger primært SE-terapi (Somatic Experience, jf. hjemmesiden www.seforeningen.dk), som er en terapiform for senfølger af chok og traumer. Formålet med terapien er at hjælpe klienten at opnå forøget evne til selvregulering i forhold til følelser, stress og ubehagelige kropsfornemmelser, som kan føre til tilbagefald. Vores erfaring er, at mange af vore klienter har en traumatisk fortid og er vokset op under dysfunktionelle familiære forhold, hvilket er årsagen til, at vi primært bruger denne terapiform. Vi tilbyder også psykoterapi og psykomotorisk behandling som alternativ til SE-terapi.

Den individuelle terapi indledes typisk i slutningen af dagbehandlingen og afsluttes sidst i den ambulante behandling. Hver klient med behov for SE terapi, gennemgår et forløb på 2 individuelle timer om måneden.

Der er fortsat opfølgning hos socialrådgiver og psykiater efter behov i den den ambulante behandling.