Dagbehandling hos Alfa København

Den første fase består af 2-4 måneders intensiv dagbehandling. En borger kan begynde i dagbehandlingen på sin første stoffrie dag eller i stabil substitionsbehandling. Hvis afgiftning er nødvendig, inkluderes 15 dages afgiftning igennem en af vores samarbejdspartnere, Alfa Fredensborg. Borgeren deltager i et dagligt program i dagbehandlingen, fra mandag til fredag kl. 8.30-14.15, aktiviteterne inkludere:

  • En morgensession med afspænding og gennemgang af reaktioner på sidste session, samt stress-/funktionsniveau hver dag
  • To timers problemløsende gruppeterapi, eller gennemgang af en individuel opgave i gruppen mandag og fredag.
  • Mande – Kvindegruppe tirsdag.
  • Tilbagefaldsforebyggende rådgivning onsdag
  • Workshop om afhængighed og relaterede emner mandag og torsdag.
  • Ansvar for indkøb til frokost og for oprydning, samt andre daglige pligter, hvilket støtter evnen til fælles ansvar og følelsen af fællesskab.
  • Motion og kropsbevidsthedstræning en gang om ugen.
  • NADA akupunktur 2 gange ugentlig.
  • Den individuelle terapi igangsættes, når klienten har fulgt behandlingen i 2-3 måneder i dagbehandlingen, jf. beskrivelse nedenfor under den ambulante behandling.

Herudover planlægges individuelle samtaler med terapeuter, socialrådgiver og psykiater. Der arbejdes tæt sammen med rådgivningscenter, jobcenter og andre involverede under hele behandlingsforløbet for, at klienten så vidt muligt nærmer sig arbejdsmarked og/eller uddannelse inden udskrivning.

Ved tilbagefald tilbydes borgeren op til 10 dages stabilisering i skærmet regi på Alfa Fredensborg, uden merberegning for samarbejdspartner.