Dagbehandling

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.30-09.00 Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse
09.00-09.45 Reaktionsrunde Socialrådgivning Reaktionsrunde Socialrådgivning Reaktionsrunde Socialrådgivning Reaktionsrunde Socialrådgivning Reaktionsrunde Socialrådgivning
09.45-10.00 Pause Pause Pause Pause Pause
10.00-10.50

Problemløsende

gruppeterapi. 

Socialrådgivning, Samtaler,

Individuel terapi

Yoga/Gus/svømmehal

Individuel tilbagefalds-forebyggende rådgivning. 

Socialrådgivning, Samtaler,

Individuel terapi

Workshop

Individuel terapi,

Socialrådgivning

Problemløsende

gruppeterapi.

Socialrådgivning, Samtaler,

Individuel terapi

10.50-11.10 Pause Pause Pause Pause Pause
11.10-12.00

Problemløsende

gruppeterapi, Tilbagefalds gruppeterapi,   Socialrådgivning, Samtaler,

Individuel terapi

Yoga/ Krop og træning

Individuel tilbagefalds-forebyggende rådgivning. 

Socialrådgivning, Samtaler

Individuel terapi

Workshop

Socialrådgivning

Problemløsende

gruppeterapi.

Socialrådgivning, Individuel samt.,

Eneterapi

12.00-13.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost
13.00-14.00 Gennemgang og opfølgning af ugeskemaer / Psykoedikation Mande – Kvindegruppe Workshop Mindfulness Gennemgang af ugevurdering
14.00-14.45 NADA øreakupunktur + afspænding NADA øreakupunktur + afspænding

Ambulant behandling aften

Tirsdag Torsdag
16.45-17.00 Forberedelse Forberedelse
17.00-19.00

Ambulant Efterbehandling

Psykoedikation / Tilbagefaldsforebyggende rådgivning / Mindfulness

Ambulant Efterbehandling 

Problemløsende gruppeterapi / Psykoedikation

Endvidere SE-terapi samt socialrådgivning efter behov.

Hvis en borger ønsker ambulant behandling i dagtimerne, kan de frit vælge to dage om ugen hvor de deltager på lige fod med borgerne i dagbehandlingstilbuddet.