Familiebehandling

Alfa København tilbyder behandling for alle pårørende til misbrugere.

Behandlingen har et dobbelt sigte: Vi ønsker at understøtte forståelsen hos de pårørende for den afhængiges proces og samtidig yde støtte til rollen som pårørende, der erfaringsmæssigt set kan have alvorlige konsekvenser i form af depression, angst, udbrændthed og nedsat livslyst.

Ved hjælp af workshops, undervisning, opgaveløsning og problemløsende gruppeterapi, kan deltageren blive bevidst om de mekanismer og adfærdsmønstre, som ubevidst aktiveres i samspillet med en misbruger, og hvordan disse i de værste tilfælde kan være med til at fastholde den afhængige i misbruget og ødelægge livet for den pårørende.

I behandlingsforløbet får de pårørende indsigt i de forskellige benægtelsesmønstre, som de ubevidst kan gøre brug af, som en forsvarsmekanisme. Dette giver sig til udtryk ved at de ofte vælger at ignorere problemerne eller lader som om, at de ikke er så alvorlige, som de er.

På samme måde vil de få øje på og indsigt i undertrykt vrede, og lære nye måder at håndtere og udtrykke vrede på. Der arbejdes med grænser, hvor den pårørende får nogle værktøjer til, hvordan han eller hun kan begynde at sætte grænser. Samt slippe kontrollen og fastholde hensynet til sig selv på en konstruktiv måde, som både vil gavne misbrugerens bedringsproces og egen livskvalitet.

Hos Alfa København betragter vi misbrug og kemisk afhængighed som en ”familiesygdom”, der kan traumatisere både misbrugeren selv samt dennes familie og øvrige pårørende. I den familieorienterede behandling har vi implementeret familieunderstøttende samtaler med de berørte parter, både undervejs i forløbet og som efterværn, hvor misbruger og pårørende kan mødes i en anerkendende dialog og lære at gøre brug af de værktøjer og mestringsstrategier, de har tilegnet sig i behandlingen.

Det er vores overbevisning, at det er vigtigt, at den pårørende bevarer sin personlige integritet og får mulighed for at komme videre i sit eget liv. Og samtidig give en forståelse af, hvad der sker i forbindelse med behandlingsforløbet for den alkoholiker eller narkoman, som den pårørende er tæt på. Det sikre, at de taler samme sprog og er i stand til at samarbejde og træffe sundere beslutninger om børn, fremtid og lignende.

Alle der har pårørende i Alfa er velkommen til at komme og deltage i familiebehandlingen.

 

Tilmeld jer på dette link, Tilmeldingsformularen sidder på Alfa-Fredensborgs hjemmeside, men mailen kommer til os.

Kurset foregår i Struensegade 9, 3 sal hver anden onsdag fra 16.30 til 18.30