Klaus Voldborg
Daglig leder
Klaus har en diplomuddannelse i ledelse og har arbejdet som souschef og stedfortræder på Alfa-Fredensborg siden 2010. Han er også uddannet og eksamineret psykoterapeut, og har været på alle CENAPS kurser . Sammen med 14 års erfaring med stof- og alkoholbehandling gør dette ham til en helt særlig kapacitet inden for misbrugsbehandling.
Julie Lautrop
Socialrådgiver
Julie er socialrådgiver hos Alfa København. Hun er uddannet socialrådgiver fra DSH samt voksenunderviser fra Voksenpædagogisk Center. Lige nu er hun sideløbende med arbejdet i dagbehandlingen studerende på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Julie har en bred og mangeårig erfaring med socialt arbejde.
Johanne Sofie Henriksen
Socialrådgiver
Johanne har været ansat på Alfa-Fredensborg siden januar 2013. Under sin uddannelse var Johanne tilknyttet CENAPS Danmark, i socialrådgiver praktik. Hos Johanne, får borgerne bl.a. hjælp til at tage hånd om økonomi, enkeltydelser, boligsituation, kontakt til det offentlige, med mere. Johanne er i København efter behov.
Jørgen Maltesen
Direktør
Jørgens professionelle liv er sammensat af forskellige uddannelser. Han er Dansk Addiction Counselor, certificeret i løsningsfokuseret terapi, Certificeret Coach, certificeret Rational Emotive Behavior Therapist på Albert Ellis institute i New York og han er trænet i alle modulerne i CENAPS Modellen. Ydermere har han stiftet den selvejende institution Alfa-Fredensborg hvor mere end 1000 borgere er blevet selvforsørgende og stoffrie siden 2003.
Henriette Bjørnholdt Schou
SE Traumeterapeut
Født 1965, Henriette er uddannet psykoterapeut MPF, Somatic Experience© terapeut/traumeterapeut, systemisk konsulent (DISPUK) og psykomotorisk terapeut. Hun påbegynder snart en overbygning i Neuroaffectiv psykoterapi og fungerer som assistent på både SE- og på DARe-uddannelsen (Diane Poole Heller) i Danmark. Henriette er derudover næstformand i den danske SE-forenings bestyrelse og i det daglige SE-terapeut for en stor del af borgerne.
Jens Frydenlund
Psykiater
Psykiater, Jens er psykiater og virksomhedsansvarlig læge på Alfa-Fredensborg. Han har været med lige fra start og han sidder desuden i bestyrelsen. Hans ekspertise i blandt andet nedtrapning af Benzodiazepiner har igennem alle årene været til stor gavn for beboere og personale. Han står til rådighed hvis der er et særligt behov hos en borger.
Eva Eksten
Socialrådgiver / Behandler
Eva tager sig, sammen med Julie, af alt hvad en socialrådgiver kan tage sig af for at hjælpe borgerene bedst muligt. Eva er også uddannet Danish Addiction Counselor (DAC) samt NLP Master Practitioner, og er således også primær behandler for et antal borgere. Endelig er Eva Mindfulnessinstruktør og har over 10 års egenpraksis i dette. Hun står for de to gruppe-mindfulness-sessioner borgerene tilbydes ugentligt.
Malene Berg Uhre
Behandler
Malene er uddannet Danish Addiction Counselor (DAC) og hendes lyse sind er til stor glæde for alle de borgere der møder hende. Malene har flere CENAPS moduler, og er primær behandler for et antal borgere.
Solva Gasdal
Tilbagefaldsspecialist
Solva er certificeret tilbagefaldsspecialist og står for den tilbagefaldsforebyggende rådgivning og terapi. Solva har over 10 års erfaring med tilbagefaldsarbejde og er også mindfulnessinstruktør.
Jan Rimer
Cand. Psyk. Aut. Familieterapeut
Jan tager sig af psykologsamtalerne om torsdagen. Han har som regel en lang liste af beboere som han har i forløb samtidigt med deres misbrugsbehandling. Jan er også uddannet i EMDR og dette er særdeles effektivt til mennesker der er traumatiseret.