Klaus Voldborg

Klaus Voldborg

Daglig leder

Klaus har en diplomuddannelse i ledelse og har arbejdet som souschef og stedfortræder på Alfa-Fredensborg siden 2010. Han er også uddannet og eksamineret psykoterapeut, og har været på alle CENAPS kurser . Sammen med 14 års erfaring med stof- og alkoholbehandling gør dette ham til en helt særlig kapacitet inden for misbrugsbehandling. kv@alfakbh.dk

Helle Baagland

Helle Baagland

Psykiater / Virksomhedsansvarlig

Speciallæge i psykiatri Helle Baagland er overlæge ved Psykiatrisk Center Gentofte.

Benn A

Benn A

Behandler / socialrådgiver

Benn er behandler i Alfa København

Dorte Svendsen

Dorte Svendsen

Socialrådgiver

Dorte har arbejdet i mange år med udsatte.

Johanne Sofie Henriksen

Johanne Sofie Henriksen

Socialrådgiver

Under sin uddannelse var Johanne tilknyttet dagbehandlingen, i socialrådgiver praktik. Hos Johanne, får borgerne bl.a. hjælp til at tage hånd om økonomi, enkeltydelser, boligsituation, kontakt til det offentlige, med mere. Johanne er i København efter behov.

Julie Lautrop

Julie Lautrop

Socialrådgiver

Julie er socialrådgiver hos Alfa København. Hun er uddannet socialrådgiver fra DSH samt voksenunderviser fra Voksenpædagogisk Center. Lige nu er hun sideløbende med arbejdet i dagbehandlingen studerende på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Julie har en bred og mangeårig erfaring med socialt arbejde. jl@alfakbh.dk

Malene Berg Uhre

Malene Berg Uhre

Behandler

Malene er uddannet Danish Addiction Counselor (DAC) og hendes lyse sind er til stor glæde for alle de borgere der møder hende. Malene har flere CENAPS moduler, og er primær behandler for et antal borgere. mu@alfakbh.dk

Jan Rimer

Jan Rimer

Psykolog / familieterapeut

Jan tager sig af psykologsamtalerne om torsdagen. Han har som regel en lang liste af beboere som han har i forløb samtidigt med deres misbrugsbehandling. Jan er også uddannet i EMDR og dette er særdeles effektivt til mennesker der er traumatiseret.

Sólvá Gásdal

Sólvá Gásdal

Tilbagefaldsspecialist

Solva er certificeret tilbagefaldsspecialist og står for den tilbagefaldsforebyggende rådgivning og terapi. Solva har over 10 års erfaring med tilbagefaldsarbejde og er også mindfulnessinstruktør.

Henriette Bjørnholdt Schou

Henriette Bjørnholdt Schou

SE Traumeterapeut

Henriette er uddannet psykoterapeut MPF, Somatic Experience© terapeut/traumeterapeut, systemisk konsulent (DISPUK) og psykomotorisk terapeut. Hun påbegynder snart en overbygning i Neuroaffectiv psykoterapi og fungerer som assistent på både SE- og på DARe-uddannelsen (Diane Poole Heller) i Danmark. Henriette er derudover næstformand i den danske SE-forenings bestyrelse og i det daglige SE-terapeut for en stor del af borgerne.