Chok- og traumeterapi

eller Somatic Experiencing® er en terapeutisk metode, som kan mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer. Med traumer forstås oplevelsen af trussel på ens eksistens, som blandt andet kan være:

• Trafikulykker
• Krig
• Overgreb (voldelige og/eller seksuelle)
• Mobning
• Misrøgt/omsorgssvigt
• Været vidne til ovenstående (rædsel)

Somatic Experiencing® (SE) behandler traumer via fokusering på kropslige fornemmelser – somatisk erfaringsdannelse – hvor man sætter kroppens selvregulerende processer i gang.

Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende helende ressourcer aktiveres, så der genetableres en balance i nervesystemet og derved opløses stressreaktionerne, som kan være angst, kronisk træthed, migræne, PTSD-symptomer og depression. Det vil sige, at SE-terapeuten gennem samtale guider en sanseproces, som nænsomt støtter nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance.

Denne terapiform/metode har især vist sig gavnlig for klienter, der har haft en opvækst, hvor vold, overgreb, misbrug og generel misrøgt har været et gennemgående tema. Dette har ofte forårsaget stor smerte (traume) og tilknytningsskader hos klienten, som for vores klientgruppes vedkommende blandt andet er blevet håndteret ved at tage stoffer.

Læs mere på www.seforeningen.dk