Socialrådgiverens indsats hos Alfa København

 

  • Økonomisk rådgivning
  • Kontakt til forvaltninger
  • Bisidderfunktion
  • Afklaring ift. job og uddannelse
  • Afklaring af boligsituation

Den socialfaglige indsats i behandlingen er et vigtigt element for vores borgere. Hos Alfa København arbejder vi ud fra en helhedsorienteret vurdering af borgerens situation. Det betyder at opgaverne prioriteres således, at borgeren hjælpes bedst muligt i gang med en tilværelse uden rusmidler.

Det overordnede mål, er at hjælpe borgeren, med at få et overblik over sin sociale situation under behandlingsforløbet. Struktur, mål og afklaring er med til at øge borgerens oplevelse af meningsfuldhed, dels i behandlingen, men også ift. at fastholde i et stoffrit fremtidsperspektiv. Vi fokuserer på den enkeltes samlede situation og konkrete udfordringer.

Der kan være tale om problemstillinger, som skal behandles akut. Her kan nævnes uoverskuelig gæld, boligsituation, jobsituation, tandbehandlinger og samværsaftaler. I disse sager bistår vi borgeren med nødvendig kontakt til relevante myndigheder, både skriftligt og mundtligt. Endvidere tilbyder vi borgeren at være med som bisidder ved møder.

Den beskæftigelsesfremmende indsats er afgørende for borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet fremadrettet. Her afklares borgerens ønsker og muligheder sammen med socialrådgiveren. Vi undersøger, sammen med borgeren, hvilke konkrete aktiviteter og langsigtede planer der er mulighed for.

Borgeren bistås i alle relevante tiltag omkring udarbejdelsen af en langsigtet beskæftigelsesplan. Eksempelvis kan der udarbejdes jobansøgninger og CV, ligesom der kan tages kontakt til praktikpladser, jobkonsulenter og uddannelsesinstitutioner.Sideløbende med den ambulante del af behandlingen, følger borgeren den sociale plan der er sat i værk, medmindre andet taler herfor.

Det er vores erfaring, at en grundig socialfaglige indsats, er afgørende for borgerens udbytte af behandlingen. Vi har derfor prioriteret denne indsats højt i behandlingstilbuddet.